Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

„Od juniora do seniora – jak wspierać skutecznie?”

Częstochowa, 17-19 czerwca 2019

Ważnym aspektem w rozwoju współczesnej pracy socjalnej jest kierowanie działań do całej rodziny i społeczności, a nie wyłącznie do ich reprezentantów, a także obejmowanie wsparciem osób i rodzin w różnym wieku, w tym prowadzenie działań międzypokoleniowych. Coraz większego znaczenia nabiera oferta świadczeń niematerialnych, wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i emocjonalnego osobom, rodzinom, grupom oraz całym społecznościom. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, postanowiliśmy dokonać przeglądu systemu wsparcia społecznego.

W trakcie konferencji zaprezentowano kilkanaście wystąpień nawiązujących do głównego tematu spotkania. Część koncentrowała się na kwestiach wsparcia adresowanego do rodzin, niektóre odnosiły się do dzieci i młodzieży, inne do osób dorosłych i seniorów. Tematy prezentowanych wystąpień są do pobrania poniżej.

Gościem honorowym konferencji była dr Joanna Staręga-Piasek, uczestniczka obrad okrągłego stołu, posłanka na Sejm RP, była wiceminister pracy i polityki społecznej, wieloletnia dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, współtwórczyni pierwszej ustawy o pomocy społecznej oraz Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.

Od lewej: dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, dr Jonna Staręga-Piasek, dr Katarzyna Delikowska, Bogdan Knapik.

Od lewej: dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, dr Jonna Staręga-Piasek, dr Katarzyna Delikowska, Bogdan Knapik.

W trzydniowym spotkaniu kadr pomocowych uczestniczyło ponad sto osób reprezentujących jednostki pomocy społecznej różnego typu i szczebla. Opiekę merytoryczną nad spotkaniem sprawowały: dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko, dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie oraz dr Katarzyna Delikowska, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie.

Tradycyjnie dla spotkań pracowników pomocy społecznej w Częstochowie odprawiona została Msza św. w intencji pracowników socjalnych w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Eucharystii przewodniczył o. Zbigniew Kluska.

Organizatorami konferencji byli Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV wespół z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Do grona współorganizatorów zaprosiliśmy nadto: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „Razem” zs. w Radomsku, Instytut Pedagogiki oraz Zakład Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi i Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” w Częstochowie.

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk i Starosta Częstochowski Pan Krzysztof Smela.

Zaprezentowane wystąpienia XIX OKPS »

  Konferencja w mediach: link 1 » link 2 » link 3 » link 4 » link 5 »
   
   
Copyright © 1997-2024 AV