Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

„Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”

Częstochowa, 28-30 maja 2018

Zachęceni przykładami realizowanych partnerstw, o których mówili uczestnicy ubiegłorocznego spotkania w Częstochowie, którego temat przewodni brzmiał: „Partnerstwo lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego”, postanowiliśmy kontynuować ten wątek i zaproponować temat XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych „Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”.

Obecna sytuacja stawia Ośrodki Pomocy Społecznej przed nowymi wyzwaniami. Za sprawą programu „Rodzina 500 plus” i spadku bezrobocia w całym kraju liczba beneficjentów pomocy społecznej znacznie się zmniejszyła. Taka rzeczywistość zmusza do przeformułowania dotychczasowej oferty pomocowej, a także do zastanowienia się nad nowymi sposobami pracy i nową rolą pracownika socjalnego. Jak się okazało, ta propozycja spotkała się z przychylnością uczestników konferencji i znalazła odzwierciedlenie w konferencyjnych wystąpieniach, zarówno praktyków pomocy społecznej, jak i osób zajmujących się kwestiami społecznymi w działalności naukowej i dydaktycznej.

W sumie na program konferencji złożyło się kilkanaście wystąpień. Były to (omówienia wystąpień prezentujemy w pliku pdf umieszczonym poniżej):

 1. Wykład inauguracyjny: „Poziom gotowości pracowników socjalnych do zmian życiowych w kontekście warunków pracy” – dr hab. pof. UMCS Marta Czechowska-Bieluga, Zakład Pracy Socjalnej – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2. „GPS dobrego pomagania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni” – Joanna Nowicka – kierownik, Edyta Kamaszyn – zastępca kierownika Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni
 3. „Organizator społeczności lokalnej – nowa perspektywa i możliwość dla OPS/MOPR” – Katarzyna Szafer, Organizator Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Filia Jeżyce
 4. „Rola Organizatora Społeczności Lokalnej na przykładzie działań z mieszkańcami Poznania” – Agnieszka Liberacka, Organizator Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Filia Nowe Miasto
 5. „Działania podejmowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na przykładzie GOPS w Konopiskach” – Magdalena Badora, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach
 6. „Inicjatywy lokalne w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na przykładzie doświadczeń Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4” – Jolanta Orszulak, zastępca kierownika ZTPS Nr 4 MOPS we Wrocławiu; Paulina Kukiz, zastępca kierownika Zespołu Aktywizacji i Integracji w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
 7. „Zasady i rodzaje współpracy multiprofesjonalnej służb społecznych – rekomendacje metodyczne i organizacyjne” – dr hab. prof. AJD Izabela Krasiejko, dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 8. „Kalendarium wydarzeń artystyczno-kulturalnych organizowanych w trakcie realizacji Programu Aktywności Lokalnej w miejscowości Zawada w ramach Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”” – Anna Kubalska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach
 9. „Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia” – Błażej Małecki, Marcin Wasela, starsi pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
 10. „Centrum Integracji Społecznej jako skuteczny element systemu aktywizacji społeczno-zawodowej – rola pracownika socjalnego OPS” – Wojciech Boduszyński, kierownik Działu Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
 11. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako inicjator pochówków dzieci martwo urodzonych” – Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 12. „Innowacyjne działania Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz wspólnoty lokalnej” – dr Maria Szumigalska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście
 13. „Przestrzeń społeczna obszarem działań Ośrodków Pomocy Społecznej” – dr Katarzyna Delikowska, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Omówienia tematów wystąpień konferencyjnych »

Podczas poniedziałkowej (28.05.2018 r.) sesji inauguracyjnej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach Leszek Lewoc przedstawił uczestnikom konferencji inicjatywę ogłoszenia Świętego Brata Alberta patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. W deklaracji, pod którą złożyło swoje podpisy kilkudziesięciu uczestników konferencji, czytamy m.in.: „Inspiracją do naszego przedsięwzięcia była decyzja Konferencji Episkopatu Polski w październiku 2016 r. oraz Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r., na mocy których rok 2017 ustanowiony został Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta”. A kończą tę deklarację znamienne słowa: „Wierzymy, że po ustanowieniu Świętego Brata Alberta patronem pracowników pomocy społecznej, przesłanie i wartości, które przewodziły życiu Świętego, będą jednocześnie drogowskazem, zarówno dla wszystkich pracowników, jak i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących”.

W sesji inauguracyjnej głos zabrali: wicestarosta powiatu częstochowskiego Henryk Kasiura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Mruszczyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dr Artur Łacina-Łanowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Andrzej Barszcz, dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. prof. AJD Izabela Krasiejko. Konferencję otworzył Bogdan Knapik, dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, a w merytoryczny klimat dyskusji wprowadziła uczestników Anna Kłos, doradca organizacyjny i metodyczny pracowników administracji samorządowej, szkoleniowiec oraz stały współpracownik UMCS w Lublinie, dla którego prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami pedagogiki i pracy socjalnej.

Cenną wartością spotkań w Częstochowie jest ich walor praktyczności. Trzeba jednak również zauważyć ich aspekt duchowy. Dzięki uprzejmości OO. Paulinów możemy przez trzy dni przebywać w Sanktuarium Jasnogórskim, mieć przy tym możliwość uczestniczenia w Mszy św. odprawianej w intencji pracowników socjalnych przed Cudownym Obrazem. To są bardzo indywidualne przeżycia i refleksje, których doświadczają ci, którzy zdecydowali się przyjechać do Częstochowy. Mszy św. odprawionej we wtorek 28.05. o godz. 9.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił o. Andrzej Grad, dyrektor Radia Jasna Góra (relacja: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11953).

Tegoroczną konferencję zakończyła obszerna informacja „System ochrony danych osobowych w działaniu pracownika socjalnego – wąskie i szerokie rozumienie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” przedstawiona w środę (30.05.2018 r.) przez Annę Kłos.

Patronat honorowy nad konferencją roztoczyli: Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela.

Organizatorami konferencji byli: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych Centrum AV w Częstochowie – Bogdan Knapik, dyrektor; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie – Małgorzata Mruszczyk, dyrektor; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – Katarzyna Buchajczuk, dyrektor; Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2, Częstochowa – Zbigniew Kamiński, dyrektor; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „Razem” zs. w Radomsku – Andrzej Barszcz, dyrektor i prezes; Instytut Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – dr hab. prof. AJD Izabela Krasiejko – dyrektor; Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – dr Mariola Mirowska, kierownik; Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie – dr Katarzyna Delikowska, dziekan; Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – Tomasz Chorab, dyrektor; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, rektor, dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – prorektor ds. nauczania i ogólnych; PSPS Doradztwo metodyczne i organizacyjne w Świdniku – Anna Kłos, dyrektor; Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” w Częstochowie – Lidia Zeller, prezes.

   
   
Copyright © 1997-2018 AV