Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
KONFERENCJE
 

XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

„Od juniora do seniora – jak wspierać skutecznie?”

Częstochowa, 17-19 czerwca 2019

Ważnym aspektem w rozwoju współczesnej pracy socjalnej jest kierowanie działań do całej rodziny i społeczności, a nie wyłącznie do ich reprezentantów, a także obejmowanie wsparciem osób i rodzin w różnym wieku, w tym prowadzenie działań międzypokoleniowych. Niezwykle istotne jest, aby dla podniesienia jakości i adekwatności wsparcia nawiązywana była współpraca multiprofesjonalna pracowników różnych resortów i sektorów. Coraz większego znaczenia nabiera oferta świadczeń niematerialnych, wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i emocjonalnego osobom, rodzinom, grupom oraz całym społecznościom. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, warto dokonać przeglądu systemu wsparcia społecznego i pokazać jak prezentują się:

  1. Nowa jakość pracy socjalnej w działaniach na rzecz kobiet objętych programem „Zażyciem”.
  2. Innowacyjne metody w profilaktyce społecznej wobec dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  3. Familiocentryzm jako forma wsparcia rodziny przeżywającej problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
  4. Interdyscyplinarne i wielowymiarowe wsparcie rodziny w jej środowisku zamieszkania.
  5. Innowacyjne formy wsparcia rodzin jako przykład profilaktyki społecznej.
  6. Nawiązywanie więzi międzypokoleniowych w działaniach środowiskowych – czyli OSL z udziałem juniorów i seniorów.
  7. Innowacyjne formy aktywizacji seniorów w „Lokalnych programach rozwoju polityki senioralnej”.
  8. Innowacyjne formy usług dla juniorów i seniorów jako współczesne wyzwanie dla kształtowania kierunków rozwoju polityki społecznej.

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień konferencyjnych. Formularz zgłoszenia tematu do pobrania poniżej.

Zgłoszenie tematu wystąpienia »

Zapraszamy do zgłaszania udziału w konferencji. Karta zgłoszenia udziału do pobrania poniżej.

Zgłoszenie udziału »

   
   
Copyright © 1997-2019 AV