Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
Kalendarz Pracownika Socjalnego 2020
 

Wydanie Kalendarza Pracownika Socjalnego na rok 2020 posiada część kalendaryjną z registrami na marginesach, kalendarz na cały rok 2020 do podglądu na dole stron oraz kalendarze skrócone na rok 2020 i 2021. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy ten poradnik branżowy w wygodnym układzie „dwa dni na stronie”. Dzięki wprowadzonym zmianom, część kalendaryjna zyskała na przejrzystości.

Bazę prawną Kalendarza Pracownika Socjalnego na rok 2020 tworzą cztery zaktualizowane, najczęściej wykorzystywane w codziennej pracy ustawy (prezentowany stan prawny na koniec września 2019 r.):

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

Kalendarz zawiera:

  • Niezbędnik (skondensowane omówienia), a w nim: Świadczenia pieniężne w systemie pomocy społecznej, Piecza zastępcza, Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, Świadczenie wychowawcze; Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – „Za życiem”; Świadczenie „Dobry start”, Karta Dużej Rodziny, Fundusz Alimentacyjny, Kwoty i wskaźniki.
  • Bazę teleadresową i podstawowowe informacje: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Wydziały Polityki Społecznej UW; Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Pełnomocnicy rządu; PFRON; Agencje krajowe, biura, instytuty naukowo-badawcze, stowarzyszenia pomocy społecznej; regionalne fora pomocy społecznej, federacja związkowa, Caritas Polska, Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze, Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

Objętość – 320 stron. Format – A5. Koszt 1 egzemplarza – 37 zł plus koszt wysyłki. Dla zamówień powyżej 4 egzemplarzy przewidzieliśmy zniżki. Szczegóły w formularzu zamówienia.

   
   
Copyright © 1997-2019 AV