Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
Kalendarz Pracownika Socjalnego 2021
 

Wydanie Kalendarza Pracownika Socjalnego na rok 2021 posiada część kalendaryjną z registrami na marginesach, kalendarz na cały rok 2021 do podglądu na dole stron oraz kalendarze skrócone na rok 2021 i 2022. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy ten poradnik branżowy w wygodnym układzie „dwa dni na stronie”.

Bazę prawną Kalendarza Pracownika Socjalnego na rok 2021 tworzą cztery zaktualizowane, najczęściej wykorzystywane w codziennej pracy ustawy (prezentowany stan prawny na koniec sierpnia 2020 r.):

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
  3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

Kalendarz zawiera:

  • Niezbędnik (skondensowane omówienia), a w nim: Świadczenia pieniężne w systemie pomocy społecznej, Piecza zastępcza, Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, Świadczenie wychowawcze; Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – „Za życiem”; Świadczenie „Dobry start”, Karta Dużej Rodziny, Fundusz Alimentacyjny, Kwoty i wskaźniki.
  • Bazę teleadresową i podstawowowe informacje: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; Wydziały Polityki Społecznej UW; Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Pełnomocnicy rządu; PFRON; Agencje krajowe, biura, instytuty naukowo-badawcze, stowarzyszenia pomocy społecznej; regionalne fora pomocy społecznej, federacja związkowa, Caritas Polska, Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze, Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

Objętość – 320 stron. Format – A5. Koszt 1 egzemplarza (przy zamówieniu do 4 egzemplarzy) – 37 zł plus koszt wysyłki. Dla zamówień powyżej 4 egzemplarzy przewidzieliśmy zniżki. Szczegóły w formularzu zamówienia.

Nakład kalendarza wyczerpany, prosimy nie zamawiać tego wydawnictwa.
   
   
Copyright © 1997-2020 AV