Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
DOKUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
POMAGAMY OPRACOWAĆ

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości każdy samorząd powinien uchwalić Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zespół Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych jest w stanie na Państwa życzenie pomóc w opracowaniu tego ważnego dla rozwoju społeczności lokalnej dokumentu (formularz zapytania ofertowego do pobrania poniżej).

W gestii naszych zainteresowań i możliwości leżą przede wszystkim opracowania:

  • Strategii rozwiązywania problemów społecznych
  • Raportów monitoringowych z wdrażania strategii
  • Programów wspierania rodziny
  • Programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
  • Programów przeciwdziałania narkomanii
  • Programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  • Programów działań na rzecz osób starszych

Opracowujemy również:

  • Diagnozy problemów społecznych
  • Diagnozy problemu przemocy w rodzinie

Oczekujemy na Państwa zapytania:

Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV,
ul. Focha 55 lok. 21,
42-217 Częstochowa,
tel. (34) 365-58-04, fax (34) 361-42-01
e-mail: av@fr.pl

Do pobrania:

ZAUFAJ NASZEJ WIELOLETNIEJ PRACY W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ

   
   
Copyright © 1997-2022 AV