Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
DOKUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
POMAGAMY OPRACOWAĆ

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości każdy samorząd powinien uchwalić Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zespół Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych jest w stanie na Państwa życzenie pomóc w opracowaniu tego ważnego dla rozwoju społeczności lokalnej dokumentu (formularz zapytania ofertowego do pobrania poniżej).

Opracowujemy:

  • diagnozę problemów społecznych,
  • bilans zasobów i potrzeb,
  • wyznaczamy strategiczne kierunki rozwiązywania problemów społecznych,
  • przygotowujemy komplet dokumentów na posiedzenie Rady Gminy/Powiatu, na którym będzie przyjmowana strategia.

Współpracujemy również z jednostkami gminnymi i powiatowymi w zakresie budowy innych dokumentów programowych:

  • Raport monitorujący postęp wdrażania strategii, więcej »
  • Program wspierania rodziny, więcej »
  • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • Program na rzecz osób starszych,
  • Program przeciwdziałania narkomanii,
  • Program ochrony zdrowia psychicznego.

Oczekujemy na Państwa zapytania:

Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV,
ul. Focha 55 lok. 21,
42-217 Częstochowa,
tel. (34) 365-58-04, fax (34) 361-42-01
e-mail: av@fr.pl

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe »

ZAUFAJ NASZEJ WIELOLETNIEJ PRACY W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ

   
   
Copyright © 1997-2019 AV