Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     

 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 2005
 

Problemy Społeczne 4/2005 (V) – wydanie specjalne

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 2005

Monograficzna publikacja w swoim charakterze nawiązywała do Katalogu Domów Pomocy Społecznej wydanego przez Centrum AV w 2002 roku i zawierała wszelkie aktualizacje, jakie udało się w tym czasie pozyskać. Poświęcona była sytuacji placówek opieki całodobowej w Polsce i w zamierzeniu autorów pełniła przede wszystkim rolę informacyjną dla służb socjalnych i szerokich kręgów społecznych zainteresowanych tą problematyką. Rozprowadzana była razem z „Problemami Społecznymi – Vademecum Kadr Socjalnych 4/2005 (V)” jako dodatek specjalny.

W publikacji można było znaleźć m.in.:

  • statystykę placówek,
  • bazę adresową domów pomocy społecznej,
  • prezentacje wybranych jednostek,
  • artykuły problemowe,
  • regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania dps.

„Domy Pomocy Społecznej w Polsce 2005” weszły również do naszej oferty wydawniczej i można jeszcze nabyć tę archiwalną publikację w cenie 20 zł.

   
   
Copyright © 1997-2019 AV