Z nami trzymasz rękę na pulsie pomocy społecznej!
     
   
     
 
Ostatnio dodano
 
 
Problemy Społeczne - Vademecum Kadr Socjalnych
Prezentujemy ofertę
wydawniczą Centrum AV

Warunki umieszczenia reklamy w Problemach Społecznych
 
   
   
   
 
 
 
Dokumenty polityki społecznej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - pomoc w opracowaniu dokumentu dla gmin i powiatów oraz przygotowaniu okresowej oceny wdrażania
 
   
 
Co zrobić, żeby strategia rozwiązywania problemów społecznych nie była martwym dokumentem?
Raport oceny skuteczności polityki społecznej
 
   
   
   
 
Aktualizacja bazy danych
 
   
 
 
 
Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową
 
   
 
 
 
 
   
     
 
Kontakt
 
     
 
Polecamy
 
 
 
   
   
   
   
     
 
Złota myśl
 
 
 
     
 
Kalendarz
 
 
 
 
 
XVII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

Zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej: "Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi". Jak takie partnerstwa powstają, jak funkcjonują, jakie mają doświadczenia? - to tylko niektóre z pytań, na które - mamy nadzieję - znajdziemy wspólną odpowiedź podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w Częstochowie na Jasnej Górze, 12-14 czerwca 2017 r., której temat przewodni brzmi: "Partnerstwa lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego".
Zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz zapoznania się z podstawowymi informacjami dla uczestników konferencji.


Kalendarz Pracownika Socjalnego

Oferta wydawnicza

Kontrakt socjalny w teorii i praktyce
W prezentowanej publikacji autorka, Anna Kłos, przypomina niektóre aspekty z przeszłości pracy socjalnej w Polsce, które jej zdaniem zdecydowały o wprowadzeniu kontraktu, ale przede wszystkim prezentuje istotne dla kontraktu socjalnego uregulowania prawne, podpowiada jak wykorzystać potencjał i zasoby stron kontraktu. Książka stanowi próbę wszechstronnego objęcia zagadnień związanych z omawianą problematyką. Jest bardzo rzetelnym, dobrze udokumentowanym opracowaniem w zakresie kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy socjalnej.

Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
Nakładem Wydawnictwa Centrum AV ukazało się trzecie wydanie książki Jerzego Krzyszkowskiego "Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej".
W porozumieniu z Autorem zdecydowaliśmy się wznowić tę publikację z niewielkimi zmianami. Jak można się bowiem przekonać, z racji ponadczasowości prezentowanych w książce psychospołecznych aspektów organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, które - w odróżnieniu od zagadnień prawnych i ekonomicznych - nie podlegają ciągłym zmianom, treści zawarte w tej książce stanowią podręcznikowe źródło wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej.

Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich
Opracowanie będące pokłosiem dwóch debat nad pracą socjalną, jakie od lat prowadzą badacze, edukatorzy oraz praktycy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.


Domy Pomocy Społecznej w Polsce 2005
Publikacja w swoim charakterze nawiązywała do Katalogu Domów Pomocy Społecznej wydanego przez Centrum AV w 2002 roku i zawierała wszelkie aktualizacje, jakie udało się w tym czasie pozyskać.


Publikacje w wersji elektronicznej
1. Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce
2. Etyka pracownika socjalnego
3. Pomoc społeczna rodzinie - z warsztatu praktyków
4. Kierownik jednostki pomocy społecznej pracodawcą - podstawowe zadania i obowiązki

(w formacie PDF na płytach CD - do samodzielnego wydruku)
 
   
   
Copyright © 1997-2017 AV